Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

W naszej ofercie znajdziecie Państwo następujące typy central.

1. Centrale standardowe
Służą do obróbki powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o typowych wymaganiach w zakresie klasy czystości powietrza. Szkielet central wykonany jest z profilu aluminiowego łączonego za pomocą specjalnych narożników. Ściany central wykonane są z dwóch warstw blachy stalowej, między którymi znajduje się izolacja termiczna i akustyczna z niepalnej wełny mineralnej
Jako płaszcz zewnętrzny stosuje się blachę alucynkową lub lakierowaną, a wewnątrz blachę ocynkowaną. Na specjalne życzenie centrale mogą być dostarczone w innych kolorach lub pokryte innym gatunkiem blachy.

2. Centrale zewnętrzne
Stosuje się w przypadku bezpośredniego działania warunków atmosferycznych, np. przy lokalizacji central na dachach. Wyposażone są dodatkowo w:

  • zadaszenie zabezpieczające przed opadami atmosferycznymi,
  • czerpnie i wyrzutnie,
  • wewnętrzne umieszczenie przepustnic powietrza,
  • okna rewizyjne z podświetleniem niskonapięciowym,
  • wyłączniki awaryjne

W centralach dachowych możliwe jest dolne wyprowadzenie króćców przyłączeniowych: powietrza, C.O. i wody lodowej.

UWAGA! Przy projektowaniu central zewnętrznych należy uwzględnić wymiary zadaszenia (zadaszenie wystaje poza obrys centrali 100 mm) oraz czerpni i wyrzutni zależnie od ich umiejscowienia.

3. Centrale higieniczne
Przeznaczone są do obróbki powietrza dla pomieszczeń szpitalnych, laboratoryjnych i innych, gdzie wymagane jest zachowanie określonej klasy czystości powietrza. Ich budowa umożliwia kontrolę czystości wnętrza centrali bez potrzeby jej otwierania oraz mycie i dezynfekcję.
Wyposażone są dodatkowo w:

  • podwójny blok filtracji powietrza nawiewnego – wstępny i dokładny,
  • blok filtracji powietrza wywiewnego,
  • podłogę wykonaną w formie wanien ze stali nierdzewnej, wyposażoną w zasyfonowane odpływy,
  • wzierniki inspekcyjne z podświetleniem niskonapięciowym, wyłączniki awaryjne.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA CENTRAL

Typoszereg central obejmuje 12 wielkości o zakresie wydajności od 1000-100000 m3/h. Umożliwia optymalne wykorzystanie warunków umiejscowienia, stawianych przez projektantów instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Każda z tych wielkości może być wykonana w jednej w niżej podanych wersji.

CENTRALE O PRZEKROJU KWADRATOWYM CK

DOKUMENTACJA .PDF

CENTRALE O PRZEKROJU PROSTOKĄTNYM CP

DOKUMENTACJA .PDF

CENTRALE DWUPOZIOMOWE CD

DOKUMENTACJA .PDF