Centrale COR

Przeznaczenie
W dzisiejszych czasach wykonując instalacje wentylacyjne bądź klimatyzacyjne coraz częściej sięgamy po układy wyposażone w odzysk ciepła . Dzięki zastosowaniu odzysku ciepła (np. z powietrza wywiewanego z pomieszczenia) pozwala nam to na uzyskanie mniejszego zapotrzebowania mocy cieplnej nagrzewnicy, a tym samym zmniejszenie zużycia energii. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu centralkę rekuperacyjną  wyposażoną w krzyżowy wymiennik ciepła, którego sprawność odzysku wynosi 50 – 70 %. Centrala COR przeznaczona jest do wentylacji małych obiektów tj. sklepy, sale wykładowe, pomieszczenia biurowe, domki jednorodzinne itp. Idealnymi miejscami w których można zastosować
centralki są kuchnie, pralnie, suszarnie gdzie wymagany jest nawiew świeżego powietrza przy jednoczesnym wywiewie powietrza zużytego w którym zawarta jest duża ilości energii cieplnej.

Budowa
Obudowa centrali wykonana jest z blachy alucynkowej, wypełnionej od strony wewnętrznej izolacją cieplną (akustyczną) o gr. ok. 20mm. W celu przeprowadzenia prac konserwacyjno-serwisowych centrala wyposażona jest w drzwi inspekcyjne z blachy stalowej demontowane za pomocą sześciu mocowań. Odzysk ciepła stanowi rekuperator krzyżowy wykonany z na przemian układanych trapezowatych i płaskich  blach aluminiowych. Montowany jest w specjalnych prowadnicach, które w razie czyszczenia umożliwią łatwe wysunięcie wymiennika. Jako sekcję filtrującą zastosowano filtry klasy EU-3 montowane podobnie jak rekuperator w prowadnicach. Centralka rekuperacyjna może być wyposażona w dodatkowy układ nagrzewania składający się z nagrzewnicy elektrycznej lub wodnej. Produkując urządzenie pomyślano o wszechstronności zamocowania, centrala może pracować w pozycji pionowej jak i poziomej.

DANE TECHNICZNE

Typ COR-1
Wentylator  Æ140/59
Moc [W] 2×105
Prąd [ I ] 2×0,46
Napięcie [U] 220 ~ 1
Prędkość obrotowa [obr/min] 1400
Max wydajność [m3/h] 300
Masa [kg] 42,3
Moc grzałek [ kW ] 2×1

PODSTAWOWE WYMIARY

 Typ

 A

B

C

D

E

 COR – 1

 250

900

575

180

100

SPRAWNOŚĆ ODZYSKU CIEPŁA

Wykres zależności V = f(ht) przedstawiony jest dla stosunku Vnawiew/Vwywiew =1

W przypadku wystąpienia innej wartości sprawność odzysku należy pomnożyć przez współczynnik korekcyjny k.

htk =ht*k

Temperaturę za rekuperatorem można obliczyć z wzoru :

t2 = t1 + (t3-t1)ht

gdzie:
t1- temperatura powietrza świeżego zewnetrznego
t2 – temperatura powietrza świeżego za rekuperatorem
t3 – temperatura wlotowa powietrza wywiewanego

CIŚNIENIE DYSPOZYCYJNE